Chuyện nhà tập thể

Mình lớn lên trong một căn hộ nhỏ bé trên gác năm của một khu nhà tập thể tại Hà Nội. Nhà tập thể đối với mình là một khái niệm vô cùng thân thương. Bởi vậy nên mình vẽ và viết vài dòng về nó.

Read More

Designer Essential: Creativity can get technical

Things evolve quickly around us, especially in the graphic industry. To keep myself up-to-date with these technical developments, I made a list of interesting tutorials about Adobe Photoshop, InDesign, Illustration and other things.

Read More