Category: Illustration

Hanoi Appartments
Illustration

Hanoi’s apartment buildings

Hồi bé mình hay nằm thò chân ra ngòai cửa sổ vì nghĩ rằng ai đi bộ ở …

Read More
Hanoi's street barber
Illustration

Hanoi’s street barber

Thành phố của những hò hẹn dang dở. ¶ Hè năm ngoái đang ngồi vẽ trên một ghế …

Read More

Archives